MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Gods liefde voor de wereld

God houdt zo veel van deze wereld, dat Hij niet wilt dat iemand verloren gaat. Daarom stuurde Hij Zijn zoon, Jezus Christus, om redding en verlossing te brengen voor eenieder die het wilt ontvangen.

Stichting Good News is geboren vanuit de passie en liefde van God voor de verloren mens. Iedereen moet de boodschap van redding horen. Daarom zullen we door heel Nederland toeren met de Good News Truck zodat elke stad de boodschap van vergeving, redding en genezing kan horen en ontvangen. 

Stichting Good News is door vier evangelisten opgezet om samen en met lokale teams reizen ze door het land en verkondigen ze het evangelie van Jezus Christus. 

 

Vincent Berhitu

Vincent kwam in 1993 tot Jezus door een bijzondere ervaring met wilde achtervolging door de politie en een ontmoeting met God in de cel. Jezus veranderde zijn leven en riep Hem te volgen. Hij is de oprichter en voorganger van de gemeente Lighthouse Worship Center in Capelle aan den IJssel. Ook zou hij Send to the Nations oprichten.

Send to the Nations is gericht op het bereiken van de verlorene in elke natie, stad en dorp.

 

Daarnaast is Vincent bekend als de initiatiefnemer van de landelijke gebed en manifestatieactie Kom Laten Wij Aanbidden. Hieruit is ook het verlangen ontstaan om Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Binnen de Stichting Good News, bekleed hij de functie van voorzitter, en zal ons voorgaan tijdens de landelijke campagnes. 

 

Zijn lievelingsquote is: Love God, love people

Joey van den Akker

Joey van den Akker is oprichter van Stichting Fusion Vision Ministries. Deze Christelijke organisatie is internationaal actief in evangelisatie, het toerusten van de gelovigen en het planten van kerken.


Hij is voorganger in de apostolische gemeente: Fusion Vision International Church, in Uden.
In 2012 is Joey tot geloof gekomen. Hij was helemaal klaar met het leven in duisternis en losbandigheid en riep in zijn benauwdheid uit naar God: "Als U daar echt bent, kunt U mij dan redden!" God gaf hier daadwerkelijk antwoord op doormiddel van een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hierdoor is zijn leven radicaal omgeslagen en is hij Jezus gaan volgen.


Want er staat geschreven: "Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered." ( Romeinen 10:13 ) Joey bekleed de functie van  secretaris binnen de Stichting Good News, maar zal ook het land doortoeren met het team om het goede nieuws van Gods verzoening door zijn zoon Jezus Christus in woord en kracht te prediken 

 

Clement van Engel

Clement van Engel is door God geroepen als evangelist en had in 14 juli 2012 een levens veranderende ontmoeting met Jezus in zijn woonkamer in Amsterdam.                         

Deze ontmoeting zorgde voor een volledige omkeer, in een leven vol criminaliteit, drugs en na een heftige jeugd. Vanaf het eerste moment na zijn bekering ging Clement al de straat op om de liefde van Jezus te delen. Het was heel duidelijk dat hij een roeping heeft op zijn leven. Om ongehinderd het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken,gelegen of ongelegen.   

Clement kwam in 2021 bij de Good News Truck terecht via de Heilige Geest en gaat sinds dien altijd mee op pad om samen met het team de oogst binnen te halen. 

Zijn hart brand om mensen te winnen voor Jezus !!

Jezus kwam om mensen te zoeken en te redden!!!!

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Romeinen 1:16 NBG51