GOED NIEUWS

Ken je Jezus nog niet? Er is een God die van je houdt!

Jezus is met (bewezen) zekerheid de beroemdste, meest besproken persoon aller tijden, over de hele wereld. Er is nog nooit eerder en nu nog steeds zo veel gepubliceerd over één dezelfde persoon; boeken, in tijdschriften, films, liederen, gedichten, toneelstukken en musicals, het houdt niet op. Daar komt ook nog bij, dat niemand ooit zo vaak het onderwerp van gesprek is geweest als Jezus. Hij leefde meer dan 2000 jaar geleden op aarde en het zou dus niet verrassend of onlogisch zijn als hij compleet vergeten zou zijn. Dat inmiddels andere personen het grootste en meeste blijvende onderwerp van gesprek zijn. Niets is echter minder waar! We kunnen er ook nog aan toevoegen, dat 1/3 van de totale wereldbevolking christen is en dus Jezus erkent als de gestorven en opgestane Zoon van God. Omgerekend  betekent dit dat 2.300.000.000 (jazeker, 2.3 miljard!) mensen in Jezus Christus geloven. 
 
Jezus kwam om de kloof tussen God en mens te vernietigen 

Jezus was daarom niet zomaar een bijzonder goed mens, die goede dingen deed en ‘gewoon’ uit goede daad gestorven is voor anderen. Als dit zo was, dan hadden we niet veel meer over hem gehoord dan over andere goede mensen die voor een goede zaak zijn gestorven. Jezus maakte zelf een indrukwekkend statement en Hij kwam met een speciale missie. Om te herstellen wat reddeloos verloren kapot was gegaan. De goede, volkomen relatie tussen God (de Schepper van de mens en alles wat wij kennen en zien) en de mens (zelf geschapen door God om in Zijn aanwezigheid te leven als volmaakte mens die geen dood, ziekte, oorlog en overige ellende zou kennen, gemaakt om in eeuwigheid in volmaaktheid met God te leven in de paradijs) werd verbroken. De mens koos namelijk zelf om niet meer samen met God en volgens Zijn volkomen plan te leven en hierdoor ontstond een breuk, of beter gezegd een kloof, tussen God en mens. De mens koos voor zichzelf. God had de mens een eigen wil gegeven en accepteerde daarom hun keuze. 
 
Robots, of vrije mens? 

We kunnen hier even kort bij stilstaan. U denkt misschien: waarom kreeg de mens dan een eigen keuze, een eigen wil? God is toch almachtig, zegt men altijd. Had hij dit niet anders kunnen scheppen? Als u hier goed over nadenkt, zou het één ding betekenen: we zouden als robots geweest zijn. Zonder eigen gevoel, emoties, verlangens en dus wil. Als u zich voor stelt dat uw partner, kind of wie dan ook alleen van u zou houden en met u zou willen leven, omdat hij of zij zo geprogrammeerd is…en andersom ook. Zou dit dan voldoening geven? Zou er dan echte liefde kunnen bestaan, een ware band die iets betekent en kan groeien door de tijd heen? Nee, dat zou een leugen zijn. 
Behoorlijk logisch dus, dat ook God, die liefde is, geen keuze loze relatie met de mens wil, maar één die waar en echt kan zijn. Die kan bestaan uit vrije wil; door liefde, verlangen en genegenheid . 
 
Keuze tégen God 

De mens koos dus uiteindelijk voor een leven zonder Gods volkomen waarheid en God accepteerde deze vrije wil. Hij liet alles over aan de mens die zonder God aan de slag ging. Het resultaat van duizenden jaren heerschappij van de mens kunnen we vandaag goed zien. 
Niet bepaald wat God in gedachten had. We kunnen dit in de Bijbel zien. Sinds de mens heeft gekozen om gescheiden van God te leven, met een enorme kloof tussen beiden, ontvangen alle mensen na Adam en Eva als het are de ‘erfenis’ hiervan. Dit komt omdat Adam en Eva de eerste mens waren, waar we uiteindelijk allemaal uit zijn voortgekomen. Om deze erfenis, die ook wel als vloek gezien kan worden, te hertstellen, diende een mens deze vloek te verbreken door God en de mens weer in eenheid samen te brengen. We behoren één met Hem te kunnen zijn, zodat we in harmonie overeenstemmen met Zijn wil en plan. 
 

God bracht de oplossing 

God had de mens geschapen om met hen te leven, dichtbij elkaar. Het is dus niet vreemd dat juist God weer dichtbij de mens wilde zijn. Hij hield enorm veel van de schepping, ook de mens. Daarom bedacht God een plan. Door in de vorm van Zijn Zoon Jezus naar de aarde te komen. Geboren als een mens, maar gevormd door de geest van God. 

Jezus leefde ongeveer 30 jaar op aarde zonder ooit gescheiden te zijn van God en zonder ooit ongehoorzaam te zijn aan hem. Bedenk, dat hij hierbij wel degelijks mens was, net als wij! Hij deed allerlei wonderen (genas mensen van ziekten, voedde de armen, wekte de doden op en meer) en hiermee liet hij zien dat God een heel ander plan voor de mens heeft. Dat de ellendige, moeilijke wereld waar we vandaag in leven, niet de manier van leven is volgens God. Door de doden op te wekken liet hij zelf zien dat zelfs de dood nooit Gods bedoeling is geweest. 

In de hemel, bij God, is er namelijk geen dood. Er is juist eeuwig leven. Tijd bestaat niet. Dat is wat Jezus ons door het geloof in Hem aanbiedt. Echter , de vloek moest nog steeds verbroken worden. Geen enkel mens dan Jezus was in staat geheel gehoorzaam te blijven aan God en dus moest hij wel degene zijn die zijn leven moest geven voor ons allemaal. 
  
Jezus gekruisigd 

Zoals de meeste mensen in de wereld weten werd Jezus aan het kruis opgehangen en stierf. Maar zijn dood was niet zomaar een dood, want tijdens dit lijden droeg hij alle schuld die op de mens lag, vanwege hun keuze om zonder God te leven, op zich en betaalde de zonden met zijn eigen leven (terwijl hij in eenheid en gehoorzaamheid met God leefde). 
 
Hierdoor verbrak hij de vloek die op de mens rustte en biedt hij door het geloof in hem en wat hij voor de mens gedaan heeft eeuwig leven aan. 
  
Daarna stond Hij op 

Hoe dan? Jezus bleef niet aan het kruis hangen, maar stond op uit de dood en hiermee bevestigde hij inderdaad Gods zoon te zijn, die de eenheid tussen God en mens terugbracht. 
 
Jezus is dus geen gestorven, goedaardige persoon. Hij leeft vandaag nog steeds en troont voor eeuwig in de hemel aan de rechterhand van God, vertelt de bijbel ons. 
Dat is de reden dat 1/3 van de hele wereld Christen is! Ze geloven niet in een goed mens, die lang geleden voor een goede daad stierf. Ze hebben allemaal Jezus leren kennen als hun redder en verlosser. Want zonder Jezus zouden we niet weer in contact met God kunnen komen, weet u nog? Alleen door Jezus te accepteren als de zoon van God die naar de aarde kwam om mijn en uw tekortkomingen en vloek te dragen, kunnen we weer in contact met God te komen. 

Iedereen is welkom bij Jezus! Wat voor verleden jij ook hebt. Hij heeft zelf gezegd dat hij gekomen is, omdat God de wereld zo lief heeft gehad, ( de wereld= dus iedereen) dat hij bereid was om zijn eigen zoon op te offeren, zodat een ieder (Iedereen) die in Jezus gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal ontvangen (Johannes 3:16)! 
 

Hoe krijg je het? 

We hebben gezien dat we eigenlijk vanuit nature en een erfenis niet met God willen leven, hoewel we geschapen zijn om met God te leven. Zonder God de schepper leven is geen goede optie, kijk maar naar de wereld. Na je dood tot in de eeuwigheid gescheiden zijn van God is al helemaal geen prettige optie. Daarom moeten we beseffen dat we zonder Jezus verloren gaan. 

We kunnen ons leven aan Jezus teruggeven door in gesprek met God (gebed) toe te geven dat we fouten gemaakt hebben en zonder God geleefd hebben. Dat we op deze manier niet meer verder willen en we een nieuwe start met God willen maken. Dat is bekering. Dat we erkennen dat Jezus onze dood is gestorven, onze prijs heeft betaald. Als we dit erkennen en geloven dat Jezus Gods zoon is en onze prijs betaald heeft, dan zegt Jezus zelf dat al onze fouten ons vergeven worden en we een nieuwe leven ontvangen. Miljoenen getuigenissen van mensen die deze keuze gemaakt hebben, kunnen samengevat worden als hernieuwd worden, je doel gevonden hebben, innerlijk vrede ontvangen etcetera. Dit komt omdat ons leven weer herenigd wordt met onze schepper en dus onze Vader. Alle leegte die je in je leven hebt ervaren wordt nu gevuld door datgene wat je altijd hebt gemist. Eenheid met God. 
 
Begin van je nieuwe leven

Dit is het begin van je nieuwe leven. Nu moet je verder! Je hebt het nodig om God te leren kennen en daarvoor is de kerk. Zoek een gemeente waar Jezus centraal staat en waar geleerd wordt dat de Bijbel het enige fundament is waarop onze levens gebouwd moeten worden. We willen je graag helpen met het vinden van een geschikte gemeente.  Neem contact met ons op en we helpen je verder!