ANBI

ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING) 

Naam van de instelling
Stichting Good News

ANBI status: Stichting Good News heeft sinds 09-06-2021 een ANBI Status (Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting)

KvK nummer: 82992533
RSIN: 862683993
Postadres: Heremaweg 20, 8444 AP Heerenveen, Nederland
Telefoon: +31(0)513 438 472
Email: info@goodnewstruck.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Vincent Berhitu 
Secretaris: Joey van den Akker
Penningmeester: open vacature

Bankgegevens: 

Naam: Stichting Good News

Bank: Rabobank

Rekeningnummer: NL45RABO0370511212

Referentie: Gift Good News Truck 

Beleidsplan
Het voor de ANBI aanvraag ingediende beleidsplan vindt u door hier te klikken.

Beloningsbeleid
Zoals in het beleidsplan en statuten vermeldt is worden er geen beloningen verstrekt voor werkzaamheden van bestuur, medewerkers of vrijwilligers

Doelstelling
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in Nederland, door het organiseren, faciliteren en coördineren van evangelisatie campagnes, evenementen en voorlichtingen.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Jaarverslag 2021
PDF – 471,9 KB 456 downloads