MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Gods liefde voor de wereld

God houdt zo veel van deze wereld, dat Hij niet wilt dat iemand verloren gaat. Daarom stuurde Hij Zijn zoon, Jezus Christus, om redding en verlossing te brengen voor eenieder die het wilt ontvangen.

Stichting Good News is geboren vanuit de passie en liefde van God voor de verloren mens. Iedereen moet de boodschap van redding horen. Daarom zullen we door heel Nederland toeren met de Good News Truck zodat elke stad de boodschap van vergeving, redding en genezing kan horen en ontvangen. 

Vincent Berhitu, Jaap Dieleman, Fausto Tumolo en Joey van den Akker (v.l.n.r.) zijn de oprichters van de Stichting. Samen en met lokale teams reizen ze door het land en verkondigen ze het evangelie van Jezus Christus. 

Vincent Berhitu

Vincent kwam in 1993 tot Jezus door een bijzondere ervaring met wilde achtervolging door de politie en een ontmoeting met God in de cel. Jezus veranderde zijn leven en riep Hem te volgen. Hij is de oprichter en voorganger van de gemeente Lighthouse Worship Center in Capelle aan den IJssel. Ook zou hij Send to the Nations oprichten.

Send to the Nations is gericht op het bereiken van de verlorene in elke natie, stad en dorp.

 

Daarnaast is Vincent bekend als de initiatiefnemer van de landelijke gebed en manifestatieactie Kom Laten Wij Aanbidden. Hieruit is ook het verlangen ontstaan om Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Binnen de Stichting Good News, bekleed hij de functie van voorzitter, en zal ons voorgaan tijdens de landelijke campagnes. 

 

Zijn lievelingsquote is: Love God, love people

Jaap Dieleman

Jaap kwam in 1977 tot geloof. Aanvankelijk was hij kunstschilder van beroep. Omdat hij steeds vaker uit ging spreken en ook zendingsreizen begon te maken, is hij in 1985 voltijds gaan werken voor de Heilbode.

Intussen heeft Jaap meer dan 20 boeken geschreven en is hij de wereld over gereisd om het evangelie te prediken, leiders toe te rusten. Ook draagt zijn bediening zorg voor voor de allerarmsten in India.

In 1978 is hij getrouwd met Antje. Samen hebben ze vijf kinderen: twee meisjes, Grace en Joyce, en drie jongens, Jozua, Daniel en Joel. Inmiddels zijn drie kinderen getrouwd en zijn ze de trotse opa en oma van zes kleinkinderen, drie jongens en drie meisjes.

Jaap en Antje hebben tot 1996 in Leerdam gewoond. Daarna hebben ze bijna 15 jaar in Vlissingen gewoond. En in 2010 zijn ze naar Zeewolde verhuisd. Hieronder vindt u een korte samenvatting van Jaap's bekeringsverhaal.


Jaap's bekeringsverhaal in het kort:
De onverwachte en dramatische dood van mijn vader gaf mij een heel nieuwe kijk op het leven. Hoewel ik pas 13 was, leek door de plotselinge dood van mijn vader alles zo betrekkelijk en doelloos. De dood kon ik echter niet aanvaarden als het einde. Ik geloofde in iets hogers, wat het ook mocht zijn. En zo begon mijn zoeken naar de zin van het leven. Die speurtocht leidde mij van wetenschap en filosofie naar de oosterse religies, yoga, drugs en occultisme. Vol verwachting, hierin het antwoord te vinden, stortte ik mij steeds dieper in deze mystieke praktijken.

 

Mijn verwachting werd echter steeds verder afgebroken toen ik vast begon te lopen in de drugs. De onzichtbare machten van de duisternis waren heel reëel. Voortdurend werd ik opgejaagd en gekweld door de ijskoude greep van de duisternis. Angstaanjagende visioenen dreven mij soms tot razernij en dan weer tot wanhoop.

In deze doffe ellende begon ik heroïne te gebruiken om te vluchten uit de kerker waarin mijn geest gevangen zat. Ik wist heel goed dat heroïne mijn probleem niet kon oplossen, maar ik zag geen andere uitweg.

 

Steeds dieper raakte ik teleurgesteld en verbitterd. Mijn hart was vol haat tegen alles en iedereen. Mijzelf haatte ik nog het meest. Ik dacht dat God mij ook zou haten omdat ik zo′n mislukkeling was. In die uitzichtloze toestand kwam ik in een gospelconcert en tijdens dit concert zag ik Jezus. Ik moest verschrikkelijk huilen en ik schaamde mij diep dat mijn leven zo′n puinhoop was.

 

Er straalde zo′n liefde van Jezus uit. Zoiets had ik nog nooit ervaren. Toen zei Jezus tot mij: "Ik ben het antwoord waar je altijd naar gezocht hebt. Ik veroordeel je niet, maar Ik wil die last van je af nemen. Ik zal alles nieuw maken."

 

Diep van binnen wist ik dat dit waar was. Vanuit het diepst van mijn ziel riep ik: "Ja Heer, ik wil U volgen, U bent het antwoord". Terwijl de tranen nog over mijn wangen stroomden, werd mijn hart vervuld met een intense vrede zoals ik nooit eerder had gekend. Sinds die dag, nu alweer ruim 37 jaar geleden, heb ik nooit meer drugs aangeraakt. God heeft mijn leven volkomen veranderd. Mijn hart is nu vervuld met liefde voor God en mijn medemensen. Het is mijn diepste verlangen dat jij ook mijn Jezus leert kennen, want Hij is Het Antwoord, ook voor jou!

 

Jaap Dieleman

Fausto Tumolo

Fausto (geboren te Dordrecht met Italiaanse ouders) en Sharon-Rose Tumolo werden zo'n twintig jaar geleden gegrepen door de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. 

Na een destructief en doelloos leven geleid te hebben zou God op wonderlijke wijze ingrijpen en beide levens krachtig transformeren.

Fausto en Sharon-Rose ondergingen een verandering, Fausto een radicale en Sharon-Rose zou transformatieproces van innerlijke genezing en bekering ingaan.

 

Meteen na zijn bekering startte Fausto een bedrijf met zijn zakenpartner, dat God enorm gezegend heeft en internationaal succesvol zou worden. Tegelijkertijd heeft Fausto in verschillende bedieningen gefunctioneerd, ook heeft hij verschillende studies theologie gevolgd en is hij opgeleid tot prediker en leraar. 

 

Bevestigd in de bediening van een Evangelist en Pastor, combineert hij prediking, onderwijs, evangelisatie en training van leiderschap, samen met zijn huidige functie van technische directeur. (In maart 2022 verkocht Fausto de aandelen van zijn bedrijf om in loondienst te treden bij het bedrijf die zijn aandelen overnam) 

 

In 2018 beantwoorde Fausto de roeping die God hem had gegeven om Stichting Impact Nations For Christ op te richten. Vanuit de Stichting zou het werk van het Koninkrijk van God zo veel en zo breed mogelijk ondersteunt worden.

 

In Augustus 2021 is zijn eerste boek uitgebracht met de titel: Geboren met een doel, voor een tijd als deze. 

Binnen stichting Good News is Fausto bestuurslid en penningmeester.

 

Samen hebben ze mogen ervaren hoe God van niets, iets maakt.

 

"VAN NIETS NAAR IETS"

 

Vandaag de dag dienen ze als Pastors van de gemeente waar Gods liefde voor de gebrokenen en verlorenen centraal staat. Het doel is mensen kennis te laten maken met Gods onvoorwaardelijke liefde, hen te helpen hun nieuwe identiteit en cultuur aan te nemen en hen te coachen en toe te rusten om een volwassen, sterk en bovennatuurlijk leven in Christus te leiden. Tot een leven van impact en invloed.

Joey van den Akker

Joey van den Akker is oprichter van Stichting Fusion Vision Ministries. Deze Christelijke organisatie is internationaal actief in evangelisatie, het toerusten van de gelovigen en het planten van kerken.


Hij is voorganger in de apostolische gemeente: Fusion Vision International Church, in Uden.
In 2012 is Joey tot geloof gekomen. Hij was helemaal klaar met het leven in duisternis en losbandigheid en riep in zijn benauwdheid uit naar God: "Als U daar echt bent, kunt U mij dan redden!" God gaf hier daadwerkelijk antwoord op doormiddel van een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hierdoor is zijn leven radicaal omgeslagen en is hij Jezus gaan volgen.


Want er staat geschreven: "Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered." ( Romeinen 10:13 ) Joey bekleed de functie van  secretaris binnen de Stichting Good News, maar zal ook het land doortoeren met het team om het goede nieuws van Gods verzoening door zijn zoon Jezus Christus in woord en kracht te prediken