MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Gods liefde voor de wereld

God houdt zo veel van deze wereld, dat Hij niet wilt dat iemand verloren gaat. Daarom stuurde Hij Zijn zoon, Jezus Christus, om redding en verlossing te brengen voor eenieder die het wilt ontvangen.

Stichting Good News is geboren vanuit de passie en liefde van God voor de verloren mens. Iedereen moet de boodschap van redding horen. Daarom zullen we door heel Nederland toeren met de Good News Truck zodat elke stad de boodschap van vergeving, redding en genezing kan horen en ontvangen. 

Vincent Berhitu, Jaap Dieleman, Fausto Tumolo en Joey van den Akker (v.l.n.r.) zijn de oprichters van de Stichting. Samen en met lokale teams reizen ze door het land en verkondigen ze het evangelie van Jezus Christus. 

Vincent Berhitu

Vincent kwam in 1993 tot Jezus door een bijzondere ervaring met wilde achtervolging door de politie en een ontmoeting met God in de cel. Jezus veranderde zijn leven en riep Hem te volgen. Hij is de oprichter en voorganger van de gemeente Lighthouse Worship Center in Capelle aan den IJssel. Ook zou hij Send to the Nations oprichten.

Send to the Nations is gericht op het bereiken van de verlorene in elke natie, stad en dorp.

Daarnaast is Vincent bekend als de initiatiefnemer van de landelijke gebed en manifestatieactie Kom Laten Wij Aanbidden. Hieruit is ook het verlangen ontstaan om Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Binnen de Stichting Good News, bekleed hij de functie van voorzitter, en zal ons voorgaan tijdens de landelijke campagnes. 

Zijn lievelingsquote is: Love God, love people

Jaap Dieleman

Jaap kwam In 1977 kwam tot geloof. Aanvankelijk was hij kunstschilder van beroep. Omdat hij steeds vaker uit ging spreken en ook zendingsreizen begon te maken, is Jaap in 1985 voltijds gaan werken voor Stichting de Heilbode. Intussen heeft Jaap 20 boeken geschreven en reist hij de wereld over om het evangelie te prediken, leiders toe te rusten. Ook zorgt zijn Stichting voor de allerarmsten in India. Met al zijn ervaring en wijsheid is Jaap de adviseur van Stichting Good News.  Ook is hij als prediker op het podium van de Gospel Truck te vinden!

Fausto Tumolo

Fausto werd door de onvoorwaardelijke liefde van God geraakt op zijn drieëntwintigste. Na een leven vol rebellie, afwijzing en pijn, ervoer Fausto, dat God altijd van hem gehouden heeft en altijd hem heeft bijgestaan, zelf in zijn moeilijkste tijden. Vanaf dat ene moment, zou Fausto leven nooit meer hetzelfde zijn. Fausto ervoer de roeping om Jezus radicaal te volgen. Na meer dan vijftien jaar gediend te hebben binnen verschillende bedieningen als evangelist en prediker, richtte hij  de Stichting Impact Nations For Christ op. De Stichting opereert internationaal in zending, evangelisatie en kerkplanting. Ook gaat hij voor in de Nieuw Leven Gemeente, een kerkplanting in Alblasserdam. Fausto is de penningmeester van Stichting Good News en reist samen met het team het land rond, om het evangelie van Jezus Christus te prediken.

Joey van den Akker

Joey van den Akker is oprichter van Stichting Fusion Vision Ministries. Deze Christelijke organisatie is internationaal actief in evangelisatie, het toerusten van de gelovigen en het planten van kerken.
Hij is voorganger in de apostolische gemeente: Fusion Vision International Church, in Uden.
In 2012 is Joey tot geloof gekomen. Hij was helemaal klaar met het leven in duisternis en losbandigheid en riep in zijn benauwdheid uit naar God: "Als U daar echt bent, kunt U mij dan redden!" God gaf hier daadwerkelijk antwoord op doormiddel van een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hierdoor is zijn leven radicaal omgeslagen en is hij Jezus gaan volgen.
Want er staat geschreven: "Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered." ( Romeinen 10:13 ) Joey bekleed de functie van  secretaris binnen de Stichting Good News, maar zal ook het land doortoeren met het team om het goede nieuws van Gods verzoening door zijn zoon Jezus Christus in woord en kracht te prediken