ANBI

ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING) 

Naam van de instelling
Stichting Good News

ANBI status: Stichting Good News heeft sinds 09-06-2021 een ANBI Status (Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting)

KvK nummer: 82992533
RSIN: 862683993
Postadres: Boterdiep 6, 2904 ED, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 06-50940603
Email: info@goodnewstruck.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Vincent R. Berhitu 
Secretaris: Joey H.W.M. van den Akker
Penningmeester: Fausto Tumolo

Bankgegevens: 

Naam: Stichting Good News

Bank: Rabobank

Rekeningnummer: NL45RABO0370511212

Referentie: Gift Good News Truck 

Adviseur
Jaap Dieleman

Beleidsplan
Het voor de ANBI aanvraag ingediende beleidsplan vindt u door hier te klikken.

Beloningsbeleid
Zoals in het beleidsplan en statuten vermeldt is worden er geen beloningen verstrekt voor werkzaamheden van bestuur, medewerkers of vrijwilligers

Doelstelling
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in Nederland, door het organiseren, faciliteren en coördineren van evangelisatie campagnes, evenementen en voorlichtingen.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Eerste jaarverslag en balans zal vanaf het eerste kwartaal van 2022 hier te vinden zijn